સરકારી સુરક્ષા: વેચાણ માટેની હરાજી (ઇશ્યૂ/રી-ઇશ્યૂ) જાહેર કરવામાં આવી છે

ભારત સરકાર (GoI) એ 'નવી સરકારી સુરક્ષા 2026', 'નવી સરકારી સુરક્ષા 2030', '7.41% સરકારી સુરક્ષા 2036', અને '7.40% સરકારી સુરક્ષા 2062'ના વેચાણ (ઇશ્યૂ/રી-ઇશ્યૂ) માટે હરાજી જાહેર કરી છે. નીચે આપેલ વિગતો મુજબ:

(i) સમાન કિંમત પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને ઉપજ-આધારિત હરાજી દ્વારા ₹2026 કરોડ (નજીવી) ની સૂચિત રકમ માટે "નવી સરકારી સુરક્ષા 8,000",  

જાહેરાત

(ii) સમાન કિંમત પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને ઉપજ-આધારિત હરાજી દ્વારા ₹2030 કરોડ (નજીવી) ની સૂચિત રકમ માટે "નવી સરકારી સુરક્ષા 7,000",  

(iii) સમાન કિંમત પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને કિંમત-આધારિત હરાજી દ્વારા ₹7.41 કરોડની સૂચિત રકમ માટે "2036% સરકારી સુરક્ષા 12,000" અને  

(iv) બહુવિધ કિંમત પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને કિંમત-આધારિત હરાજી દ્વારા ₹7.40 કરોડ (નજીવી) ની સૂચિત રકમ માટે “2062% સરકારી સુરક્ષા 12,000”.  

GoI પાસે રૂ. સુધી વધારાના સબ્સ્ક્રિપ્શન જાળવી રાખવાનો વિકલ્પ હશે. ઉપર જણાવેલ દરેક સુરક્ષા સામે 2,000 કરોડ.  

આ હરાજી 13 એપ્રિલ, 2023 (ગુરુવાર) ના રોજ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, મુંબઈ ઓફિસ, ફોર્ટ, મુંબઈ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે. 

સરકારી સિક્યોરિટીઝની હરાજીમાં બિન-સ્પર્ધાત્મક બિડિંગ સુવિધા માટેની યોજના મુજબ સિક્યોરિટીઝના વેચાણની સૂચિત રકમના 5% સુધી પાત્ર વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓને ફાળવવામાં આવશે. 

હરાજી માટે સ્પર્ધાત્મક અને બિન-સ્પર્ધાત્મક બંને બિડ 13 એપ્રિલ, 2023 ના રોજ ભારતીય રિઝર્વ બેંક કોર બેંકિંગ સોલ્યુશન (ઇ-કુબેર) સિસ્ટમ પર ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મેટમાં સબમિટ કરવી જોઈએ. બિન-સ્પર્ધાત્મક બિડ સવારે 10:30 વાગ્યાની વચ્ચે સબમિટ કરવી જોઈએ. અને 11:00 am અને સ્પર્ધાત્મક બિડ સવારે 10:30 થી 11:30 વચ્ચે સબમિટ કરવાની રહેશે. 

હરાજીનું પરિણામ 13 એપ્રિલ, 2023 (ગુરુવાર) ના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે અને સફળ બિડર્સ દ્વારા ચુકવણી 17 એપ્રિલ, 2023 (સોમવાર) ના રોજ કરવામાં આવશે. 

2018 જુલાઈ, 19 ના રોજના પરિપત્ર નંબર RBI/25-24/2018 દ્વારા ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ 'ક્યારે જારી કરાયેલા વ્યવહારો કેન્દ્ર સરકારની સિક્યોરિટીઝ' પરની માર્ગદર્શિકા અનુસાર સિક્યોરિટીઝ "જ્યારે જારી કરવામાં આવે છે" ટ્રેડિંગ માટે પાત્ર હશે. સમય સમય પર સુધારેલ. 

*** 

જાહેરાત

પ્રતિશાદ આપો

કૃપા કરીને તમારી ટિપ્પણી દાખલ કરો!
કૃપા કરી તમારું નામ અહીં દાખલ કરો

સુરક્ષા માટે, Google ની reCAPTCHA સેવાનો ઉપયોગ જરૂરી છે જે Google ને આધીન છે ગોપનીયતા નીતિ અને વાપરવાના નિયમો.

હું આ શરતોથી સંમત છું.