સરકારે પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં પોલીસ ભરતી પરીક્ષા લેવાનું નક્કી કર્યું

કેન્દ્ર સરકારે સેન્ટ્રલ આર્મ્ડ પોલીસ ફોર્સીસ (CAPFs) માટે કોન્સ્ટેબલ (જનરલ ડ્યુટી) પરીક્ષા હિન્દી ઉપરાંત 13 પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં લેવા માટે મંજૂરી આપી છે...

શું સંસ્કૃતને પુનર્જીવિત કરી શકાય?

ભારતીય સંસ્કૃતિના વારસાનું જતન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. સંસ્કૃત એ આધુનિક ભારતના "અર્થ અને વર્ણન"નો પાયો છે. તેનો એક ભાગ છે...

જીવનના વિરોધાભાસી પરિમાણોના ઇન્ટરપ્લે પર પ્રતિબિંબ

લેખક જીવનના વિરોધાભાસી પરિમાણો વચ્ચેના મજબૂત જોડાણ પર પ્રતિબિંબિત કરે છે અને જે ડર પેદા કરે છે અને વ્યક્તિને પરિપૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવાથી અટકાવે છે. વિશ્વાસ, પ્રમાણિકતા,...

લોકપ્રિય લેખો

13,542ચાહકોજેમ
780અનુયાયીઓઅનુસરો
9ઉમેદવારોસબ્સ્ક્રાઇબ